Skip to main content

Pliva Ljubljana prejemnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje

16. maja 2022. je Pliva Ljubljana d.o.o. s ponosom prevzela polni certifikat Družini prijazno podjetje. Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri. V Plivi Ljubljana smo ponosni, da smo postali del uspešne zgodbe, ki omogoča zaposlenim usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja v praksi.

Podlaga znaka/certifikata Družini prijazno podjetje so Socialni sporazum 2003 – 2005, Resolucija za enake možnosti žensk in moških 2005 – 2013 ter razvojno partnerstvo »Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje«. Slovenija se je pri implementaciji tega projekta ravnala po sistemu/licenci “European work & family audit”, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ki izhaja certifikata Beruf&Familie. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je namenjena podjetjem in javnim ustanovam z več kot desetimi zaposlenimi.

V Sloveniji certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje Ekvilib Inštitut, ki je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja. Na področju družbene odgovornosti si prizadevajo za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri.

To stran delite na:

Morda vas zanima tudi…