Sodelovanje z zdravstveno skupnostjo

Sodelovanje z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami

S ciljem spoštovanja visokih etičnih standardov in izpolnitve pričakovanj bolnikov, državnega, tj. javnega sektorja, in drugih udeležencev v zdravstvenem sistemu so se farmacevtska podjetja v celotni Evropi s sprejetjem Kodeksa EFPIA in Kodeksa Medicines for Europe zavezala k objavi prenosa vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam.

Pliva Ljubljana d.o.o. kot podjetje, ki je predano ohranjanju svojih odnosov z zdravstvenimi delavci in organizacijami, v celoti podpira zavezo Evropske zveze farmacevtske industrije in njenega združenja proizvajalcev inovativnih zdravil (EFPIA) ter organizacije Medicines for Europe o javni objavi prenosa vrednosti posameznemu zdravstvenemu delavcu ali zdravstveni organizaciji.

Odnos med farmacevtsko industrijo, zdravstvenimi delavci in organizacijami, zasnovan na zdravih temeljih, je v najboljšem interesu bolnikov. Kodeksa EFPIA in Medicines for Europe o objavi podatkov sta sprejeta s ciljem zaščite integritete teh odnosov ter predstavljata korak naprej k doseganju večje transparentnosti in ustvarjanju močnejšega zaupanja med farmacevtsko industrijo, medicinsko skupnostjo in družbo v celotni Evropi.

Kaj je Kodeks EFPIA?

Kodeks EFPIA o objavi podatkov je uradni kodeks obnašanja Združenja proizvajalcev inovativnih zdravil. Njegov cilj je vzpostaviti vidna in jasna pravila ter postopke, ki jih člani združenja morajo upoštevati pri izvajanju aktivnosti oglaševanja zdravil zdravstvenim delavcem, in sicer na način, ki bo v največji možni meri zagotovil profesionalno in etično obnašanje ter transparentnost pri ravnanju zaradi doseganja racionalne farmakoterapije in zagotavljanja kakovostnega zdravstvenega varstva, usmerjenega v korist bolnikov v Republiki Sloveniji. Skladno s Kodeksom vsi člani združenja EFPIA objavljajo podatke o prenosu vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam.

Podrobnejše informacije o Kodeksu EFPIA lahko najdete na uradnem spletnem mestu.

Kaj je Kodeks Medicines for Europe?

Cilj Kodeksa obnašanja organizacije Medicines for Europe o interakcijah z zdravstveno skupnostjo (The Medicines for Europe Code) je določiti okvir standardov in načel, ki spodbuja zaupanje, odgovorno obnašanje in spoštovanje med farmacevtskimi podjetji ter zdravstveno skupnostjo, vključno z zdravstvenimi strokovnjaki, zdravstvenimi organizacijami, pacienti in organizacijami pacientov.

Podrobnejše informacije o Kodeksu Medicines for Europe lahko najdete na uradnem spletnem mestu.

To stran delite na: