Skip to main content

Novo poročilo o napredku ODU v letu 2020

Kot podjetje se vsak dan zavzemamo za izboljšanje zdravja pacientov, varovanje okolja in izboljšanje lastnega poslovanja. V letu 2020, ki je vsem prineslo številne izzive, zahtevalo hitro prilagajanje in poudarjalo pomen zdravstvenega varstva, smo posebno pozornost namenili svoji strategiji varovanja okolja, družbeni odgovornosti in upravljanju. Pregledali smo način, kako se lotevamo pomembnih okoljskih in družbenih vprašanj z mislijo, da je ODU odgovornost vsakega zaposlenega v družbi PLIVA in Teva ter tako skupaj dosegli pomemben napredek.

Z donacijami, različnimi iniciativami na področju varstva okolja in dolgoročne vzdržnosti, kulture, ki spodbuja vključevanje in raznolikost ter na številne druge načine želimo vrniti skupnosti, v kateri delujemo, odgovorno poslujemo in prispevamo k napredku globalnega zdravja in družbe kot celote. V tej smeri nameravamo delati še naprej, več informacij o naši uspešnosti v letu 2020 in kakšne cilje smo si v zvezi s tem zastavili do leta 2030 pa si lahko preberete v novem poročilu o napredku ODU, ki ga najdete na povezavi.

*ODU (angl. ESG) – Merila okolja, družbe in upravljanja podjetij

To stran delite na:

Morda vas zanima tudi…