Ureditev dostopnosti v prostore družbe Teva

Družba Teva si po svojih najboljših močeh prizadeva in vlaga veliko sredstev, da bi vsem svojim strankam zagotovila enake, spoštljive, dostopne in strokovne storitve. V skladu z Zakonom o enakih pravicah invalidov iz leta 1998 in na podlagi tega sprejetimi predpisi vlagamo veliko truda in sredstev v izvedbo potrebnih prilagoditev dostopnosti, ki bodo tudi invalidom omogočile neodvisno in pravično prejemanje storitev.

Ureditev dostopnosti prostorov:

Pisarne našega podjetja niso odprte za javnost. Z nami lahko stopite v stik preko naših digitalnih kanalov. Poleg tega so vsa naša spletna mesta v celoti dostopna v skladu z zakonodajo.

Dostopna storitev za stranke:

Z nami lahko stopite v stik kot je navedeno na naši spletni strani »Stopite v stik z nami« ali preko e-pošte info@tevasi.si.

Dostopnost spletnega mesta:

Dostopno spletno mesto je tisto, ki vsem uporabnikom, tudi invalidom in starejšim, omogoča brskanje z enako stopnjo učinkovitosti in zadovoljstva. Glede na Microsoftovo študijo iz leta 2003 ima približno 20 do 25 % prebivalcev težave z uporabo interneta in bi jim bilo lažje, če bi bile spletne vsebine bolj dostopne.

Družba Teva verjame in si prizadeva za spodbujanje enakih možnosti na internetu za ljudi z različnimi invalidnostmi in ljudi, ki uporabljajo podporno tehnologijo za uporabo računalnika.

Informacije o dostopnosti spletnega mesta:

To spletno mesto izpolnjuje zahteve Uredbe o enakih pravicah za invalide (Prilagoditve dostopnosti) iz leta 2013.

Prilagoditve dostopnosti so bile izvedene v skladu s priporočili Smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 2.1 glede dostopnosti spletnih vsebin na ravni AA in Mednarodnim dokumentom 0.

S spletnim testiranjem je bila preverjena najboljša združljivost z brskalnikom Chrome.

Spletno mesto zagotavlja semantično strukturo za podporne tehnologije in podporo za prilagojeno tipkovnico s puščičnimi tipkami ter tipkami Enter in Esc za izhod iz menijev in oken.

Spletno mesto se periodično optimizira za prikaz v običajnih brskalnikih in uporabi na mobilnih telefonih.

Za najboljšo izkušnjo brskanja s programsko opremo za branje zaslona priporočamo uporabo najnovejše programske opreme NVDA.

Dokumenti ali videoposnetki, naloženi na spletno mesto pred oktobrom 2017, morda ne bodo v celoti dostopni. Če naletite na takšen dokument ali videoposnetek, se lahko obrnete na Koordinatorja za dostopnost in poskrbeli bomo za dostop do informacij.

Dostopni formati – Družba Teva svojim strankam omogoča pridobivanje informacij v dostopnih formatih. Dostopnost informacij je brezplačna in je namenjena invalidnim osebam. Poizvedbe in informacije o dostopnosti lahko naslovite na Koordinatorja za dostopnost v naši družbi, katerega podatki za stik so navedeni v tej Izjavi o dostopnosti.

Svetovanje glede dostopnosti nudi družba A2Z Accessibility and Internet Marketing.

Zahteve in predlogi za izboljšanje dostopnosti

Poudarjamo, da si še naprej prizadevamo za izboljšanje dostopnosti družbe Teva kot del naše zaveze, da vsem prebivalcem, vključno z invalidi, omogočimo čim bolj dostopne storitve.

Če naletite na kakršno koli težavo glede dostopnosti ali nedelovanja nam to prosimo sporočite in potrudili se bomo, da težave odpravimo v najkrajšem možnem času.

Obrnite se na Koordinatorja za dostopnost pri družbi Teva:

E-pošta: Rina.Gargi-Heinsdorf@teva.co.il

Objava Izjave o dostopnosti:

Izjava o dostopnosti je bila posodobljena 1. septembra 2020