Naše temeljne vrednote

Šteje, kar delamo vsak dan

S strastjo in predanostjo si prizadevamo izboljšati zdravje. Naša kultura ni samo to, kaj počnemo, temveč, kako to počnemo.

Naše vrednote izražajo to, v kar verjamemo, predstavljajo najboljše v nas in nas vodijo pri vsem, kar počnemo. Naše poslanstvo in vrednote so uresničili naši zaposleni. Razvili so se iz zgodb, ki kažejo naš poseben duh in kulturo, ter predstavljajo tiste lastnosti, zaradi katerih smo edinstveni.

Naša misija je imeti položaj globalnega vodilnega podjetja na področju generičnih in bioloških zdravil, ki izboljšujejo življenja bolnikov.

Daje pomen vsemu, kar počnemo, in je razlog, da vsako jutro pridemo na delo. Gre za nas, zaposlene družbe Teva, ki s svojo predanostjo, sposobnostmi in spretnostmi ter našo strastjo in človečnostjo lepšamo dneve in izboljšujemo zdravje milijonov ljudi po vsem svetu. S pomočjo našega poslanstva in vrednot zagotavljamo, da ste vi – naši bolniki, stranke, sodelavci in naše skupnosti – v središču vsake odločitve, ki jo sprejmemo.

Utiramo pot

Utiramo pot

Prizadevamo si biti vodilna družba v panogi in simbol odličnosti v stalno se spreminjajočem okolju. Prizadevamo si biti prvi na trgu in izkoristiti ponujene priložnosti. Verjamemo, da smo vodilni lahko le s prizadevanjem ljudi.

Smo osredotočeni in odgovorni

Smo osredotočeni in odgovorni

Osredotočeni smo na vse, kar delamo. Postavljamo si jasne cilje in za uresničitev le-teh si prizadevamo z vso pozornostjo in energijo. Izpolnimo, kar rečemo, ter nosimo odgovornost za svoja dejanja in rezultate.

Skupaj dosegamo cilje

Skupaj dosegamo cilje

Vsi skupaj delamo za eno podjetje – Teva. S skupnim in učinkovitim delom, tesnim sodelovanjem in usklajenostjo izkoriščamo svoj polni potencial na poti do uspeha.

Z inovativnostjo ustvarjamo vrednost

Z inovativnostjo ustvarjamo vrednost

Smo inovativni, da bi ustvarili vrednost za bolnike, naše partnerje v zdravstvu in ostale deležnike. Nenehno iščemo nove in boljše načine za doseganje uspehov ter ustvarjamo rešitve za trenutne in prihodnje neizpolnjene potrebe.

Skrbimo za druge

Skrbimo za druge

Mar nam je za druge. Skrbimo za dobro počutje bolnikov, negovalcev in skupnosti, s katerimi smo v stiku. Skrbimo za sodelavce in ustvarjamo spoštljivo, raznoliko in vključujoče delovno okolje.

Smo v ponos našim družinam

Smo v ponos našim družinam

Teva vsakodnevno prispeva k zdravju in dobremu počutju ljudi. To počnemo z integriteto, vzdrževanjem najvišjih standardov kakovosti in etike ter spoštovanjem pravil.

To stran delite na: