Naša zgodovina

Svetu zagotavljamo kakovostna zdravila od leta 1901

Družba, danes znana pod imenom Teva, je bila ustanovljena leta 1901 kot majhno podjetje v Jeruzalemu. Družba Teva se je od takrat močno razširila po svetu ter je trenutno globalni vodja na področju generičnih zdravil.

Največja proizvajalka generičnih zdravil na svetu je slovenski javnosti bolj znana po prevzemu hrvaške Plive. Največja generična farmacevtska družba na svetu se je v Sloveniji s svojimi kakovostnimi izdelki predstavila že pred leti, predvsem z zdravili za bolnišnično rabo in nekaterimi lastnimi inovativnimi zdravili.

Teva je bila v Sloveniji bolj znana zdravnikom in farmacevtom. Širši javnosti je postala znana v začetku leta 2009, ko je ob prevzemu ameriškega farmacevtskega giganta Barr posledično prevzela tudi hrvaško podjetje Pliva. S tem je Teva neposredno vstopila na slovenski trg.
Za Tevo je pomembno, da je navzoča povsod, saj je največja proizvajalka generičnih zdravil na svetu. Paleta njenih zdravil je obsežna in zajema vse najpomembnejše terapevtske skupine, tako v segmentu ambulantnega, kot tudi bolnišničnega zdravljenja. Ena izmed pomembnejših dejavnosti Teve je tudi proizvodnja aktivnih učinkovin za lastne potrebe in prodajo ostalim korporacijam.

Mednarodna družba z razvejano mrežo podružnic

Teva ima več kot sto let izkušenj v farmacevtski industriji, zato je mednarodno zelo ugledno podjetje, s široko mrežo podružnic po celotni EU ter po vsem svetu.
Globalno Teva deluje na področju razvoja, prodaje zdravil in proizvodnje aktivnih farmacevtskih učinkovin, od Severne Amerike, Evrope, Latinske Amerike, Azije do Izraela. Ima 38 proizvodnih enot za izdelavo končnih izdelkov in 15 centrov za raziskave in razvoj. Neposredno je navzoča v več kot 60 državah, distribuira izdelke v več kot 115 držav in trenutno zaposluje več kot 40 tisoč ljudi. Teva ima registriranih in trži preko 400 različnih generičnih zdravil, kar je največ med vsemi generičnimi proizvajalci zdravil. Je vodilna tudi na področju razvoja in proizvodnji biološko podobnih zdravil.

Vlaganja v raziskave in razvoj

Ključno v Tevinem pristopu k napredku in razvoju na tem področju je sodelovanje z največjimi znanstvenimi institucijami, univerzami in bolnišnicami. Teva je tako odkrila nove načine za zdravljenje obolelih za multiplo sklerozo, Parkinsonove bolezni, Alzheimerjevo boleznijo, epilepsijo in drugimi boleznimi osrednjega živčnega sistema.

Teva na slovenskem trgu

Generična zdravila imajo čedalje pomembnejšo vlogo. Tako v svetu kot tudi pri nas, se razmerje med inovativnimi zdravili in generiki veča v prid slednjim. Po poteku patentne zaščite inovativnega zdravila se na trgu pojavijo generična zdravila z isto učinkovino. Ta so po kakovosti popolnoma enakovredna inovativnim zdravilom, saj mora že za samo pridobitev registracijske dokumentacije generično zdravilo ustrezati strogim kriterijem, ki so jih postavile svetovne regulatorne insititucije.
Ko na slovenski trg vstopi prvo generično zdravilo, je navadno za 30 odstotkov cenovno ugodnejše od inovativnega zdravila. Nato je vsak nadalje registriran generik še za okoli pet odstotkov bolj ugoden od predhodnika. Na ta način privarčevan denar se lahko porabi za najnovejša in mnogo dražja inovativna zdravila.

PLIVA Ljubljana

Pliva Ljubljana d.o.o. je bila ustanovljena 31.3.1992. Osnovna dejavnost podjetja je bila v začetku zastopanje proizvajalca zdravil Plive d.d. Zagreb na teritoriju Slovenije. Pliva d.d. je bila ustanoviteljica in 100% lastnica podjetja.

Pliva Ljubljana d.o.o. je od 23.12.2008 v lastništvu Teve Pharmaceutical Industries Ltd..

To stran delite na: