Pogoji uporabe

Družba Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. z naslovom na 5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael (»družba Teva«) vzdržuje to spletno mesto (v nadaljevanju: spletno mesto) za vaše osebne podatke, izobraževanje in komunikacijo. Po spletnem mestu lahko brskate po želji, vendar se morate zavedati, da z dostopanjem in uporabo spletnega mesta pristajate na naslednje pogoje in določila uporabe (»pogoji«) in vse veljavne zakone.

1. Sprejem pogojev

Z dostopom in brskanjem po spletnem mestu se strinjate, brez omejitev ali posebnih pogojev, s temi pogoji. Strinjate se, da so vsi morebitni drugi dogovori med vami in družbo Teva glede spletnega mesta, v kolikor niso skladni s temi pogoji, podrejeni tem pogojem. Če se ne strinjate s temi pogoji, ne smete uporabljati tega spletnega mesta.

Družba Teva lahko kadar koli spremeni pogoje s posodobitvijo te objave. V primeru takšnih sprememb ste zavezani tudi k njim, zato morate občasno obiskati to spletno mesto in pregledati trenutne pogoje, h katerim ste zavezani.

2. Pravice intelektualne lastnine

Družba Teva bo agresivno uveljavljala svoje pravice glede intelektualne lastnine v največjem zakonsko dopustnem obsegu, vključno s pregonom kaznivih dejanj.

Vsa intelektualna lastnina, vključno z blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni, logotipi, storitvenimi znamkami, patenti, avtorskimi pravicami ali poslovnimi skrivnostmi, ki so prikazane na spletnem mestu (s skupnim nazivom »IP«), vključno z imenoma Teva in Copaxone, so registrirane in neregistrirane pravice intelektualne lastnine družbe Teva in drugih entitet. Nič na tem spletnem mestu se ne sme smatrati kot odobritev, vsebovana, v škodo drugih (estoppel), ali na drug način licencirana ali drugače dodeljena pravica do uporabe katere koli intelektualne lastnine, brez pisnega dovoljenja družbe Teva ali tretje osebe, ki je morda lastnik zadevne intelektualne lastnine.

Predpostavljati morate, da so vse vsebine, ki jih vidite ali preberete na spletnem mestu, avtorsko zaščitene in jih ni dovoljeno uporabljati brez pisnega dovoljenja družbe Teva, razen v obsegu, ki je določen v teh pogojih ali v besedilu na samem spletnem mestu. Fotografije ljudi in krajev, ki so prikazane na spletnem mestu, so bodisi v lasti družbe Teva ali pa se uporabljajo z njenim dovoljenjem. Uporaba teh fotografij z vaše strani ali s strani nekoga, ki ste ga pooblastili, je prepovedana, v kolikor ni izrecno dovoljena v pogojih ali če ni to navedeno drugje na spletnem mestu. Vsaka nepooblaščena uporaba teh fotografij lahko povzroči kršitve zakonov o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, zakonov o zasebnosti in reklamiranju ter predpisov in določil o komuniciranju.

Gradivo, ki je prikazano na spletnem mestu, si lahko prenesete samo za osebno rabo v nekomercialne namene, pod pogojem, da ob tem ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah in lastništvu, ki jih vsebujejo gradiva ali so navedene na spletnem mestu. Ne smete pa deliti, spreminjati, prenašati, znova uporabiti, znova objaviti, razmnoževati, objaviti, licencirati ali uporabljati vsebin s spletnega mesta, vključno z besedili, slikami, zvočnimi zapisi in videom za javno objavo/prikazovanje ali komercialne namene.

3. Uporaba spletnega mesta

Vaša uporaba ali povezovanje na katero koli vsebino tega spletnega mesta, razen v obsegu, ki je določen v teh pogojih, je izrecno prepovedana.

Družba Teva ni pregledala vseh spletnih mest, ki so povezana s tem spletnim mestom in ni odgovorna za vsebino drugih zunanjih spletnih mest ali druga spletna mesta, ki so povezana s tem spletnim mestom. Vaš obisk katerega koli zunanjega spletnega mesta ali drugih spletnih mestih izvajate na lastno odgovornost.

Vsa sporočila ali gradiva, ki jih prenesete na spletno mesto preko elektronske pošte ali na drug način, vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in podobnimi informacijami, so in bodo obravnavana kot nezaupno in nelastniško. Vse, kar prenesete ali objavite, lahko družba Teva in njene podružnice uporabljajo za kakršen koli namen, kar med drugim vključuje razmnoževanje, razkritje, prenos, objavo, radijski/televizijski prenos in spletno objavo. Poleg tega lahko družba Teva po lastni presoji uporabi vse ideje, koncepte, znanja ali tehnike, ki so opisani v katerem koli sporočilu, ki ga pošljete spletnemu mestu za kakršen koli namen, kar med drugim vključuje razvoj, proizvodnjo, oglaševanje in prodajo zdravil, ki uporabljajo te ideje, koncepte, znanje ali tehnike.

To spletno mesto lahko vsebuje informacije o svetovnih izdelkih ali storitvah, ki niso nujno dostopni na vseh lokacijah. Sklicevanje na izdelek ali storitev na tem spletnem mestu ne pomeni, da bo ta izdelek ali storitev v prihodnje na voljo tudi na vašem območju. Izdelek, na katerega se sklicujemo na tem spletnem mestu, je lahko podvržen različnim regulatornim zahtevam v skladu z državo, kjer se bo uporabljal. Posledično so lahko obiskovalci tega spletnega mesta občasno obveščeni, da so določeni deli te strani namenjeni samo za strokovnjake ali občinstvo v določenih državah. Nič na tem spletnem mestu ni mišljeno kot promocija ali oglaševanje katerih koli zdravil, niti kot napeljevanje k uporabi katerega koli izdelka na način, ki ni predpisan z zakoni in predpisi države vašega prebivališča.

4. Izjeme in omejitev odgovornosti

Družba Teva si bo sicer prizadevala, da odpravi vse napake in opustitve v najkrajšem možnem času, ko bomo o njih obveščeni, ne moremo pa vam zagotoviti, da bo spletno mesto ves čas dostopno in zmeraj v celoti delujoče, niti da bodo informacije objavljene na in zagotovljene na spletnem mestu brez napak ali opustitev. Dostop do spletnega mesta in njegove vsebine je lahko začasno onemogočen brez vnaprejšnjega obveščanja v primeru sistemske napake, nujnega vzdrževanja ali popravil ali razlogov, ki so izven nadzora družbe Teva.

Družba Teva sicer lahko občasno spremlja in pregleduje razprave, klepete, objave, prenose, forume in podobne vsebine spletnega mesta, a družbe Teva k temu nič ne zavezuje in ne prevzema odgovornosti, povezane s temi vsebinami, niti za kakršne koli napake, obrekovanja, opravljanja, širjenje govoric, opustitev, lažne podatke, promocijska gradiva, obscenosti, pornografijo, kletvice, nevarnosti, razkritje zasebnosti ali nepravilnosti, ki jih vsebujejo informacije, navedene na takšnih mestih na spletnem mestu. Ne smete objavljati ali prenašati kakršnih koli nelegalnih, promocijskih, grozilnih, klevetniških, obrekljivih, opolzkih, škandaloznih, opravljivih, pornografskih ali žaljivih gradiv ali kakršnih koli gradiv, ki bi lahko predstavljala ali spodbujala k vedenju, ki bi lahko veljalo za kaznivo dejanje, prekršilo civilne zakone ali na drug način kršilo zakone. Družba Teva bo v celoti sodelovala z organi pregona ali izpolnjevala odredbe sodišč, s katerimi bodo družbo Teva zaprosili ali od nje zahtevali razkritje identitete kogar koli, ki bo objavljal tovrstna gradiva ali informacije.

Družba Teva vzdržuje to spletno mesto kot storitev za spletno skupnost. Spletno mesto je namenjeno zagotavljanju splošnih informacij o družbi Teva in njenih zdravilih. Te strani niso namenjene za zagotavljanje investicijskih ali zdravstvenih nasvetov, niti ne podajajo navodil za ustrezno uporabo zdravil, ki jih proizvaja ali prodaja družba Teva, ali zdravil, ki jih trenutno razvija družba Teva, njene podružnice in povezana podjetja, ali lastniki njihovih licenc ali poslovni partnerji mešane družbe. Informacije na spletnem mestu glede zdravil, ki so odobreni za trženje, so pripravljene z upoštevanjem vseh navodil za predpisovanje teh zdravil. Uporabniki spletnega mesta se morajo zavedati, da izdelki v razvoju, ki so opisani na njem, še niso bili označeni kot varni ali učinkoviti s strani katere koli regulatorne agencije ali odobreni za uporabo izven kliničnih preskušanj.

Nič na tem spletnem mestu vas ne želi napeljati k temu, da investirate v ali trgujete z vrednostnimi papirji ali ameriškimi potrdili o deponiranju sredstev v družbi Teva. Zlasti se lahko dejanski rezultati in razvoj bistveno razlikujejo od kakršnih koli napovedi, mnenj ali pričakovanj, ki so izražena na spletnem mestu in na preteklo gibanje cen vrednostnih papirjev se ne smete zanašati kot vodilo za njihovo prihodnjo uspešnost.

Spletno mesto uporabljate in po njem brskate na lastno odgovornost. Ne družba Teva ne katera koli druga stranka, ki sodeluje pri ustvarjanju, produkciji, gostovanju ali omogočanju dostopa do strani, ni odgovorna za nobeno neposredno, nezgodno, posledično, posredno ali kazensko škodo, ki bi nastala zaradi vašega dostopa do ali uporabe spletnega mesta ali njegovih vsebin. Brez kakršnih koli omejitev zgoraj navedenega, vam je spletno mesto dano na voljo v obliki »KOT JE«, BREZ GARANCIJE KAKRŠNE KOLI VRSTE, BODISI IZRAŽENE ALI VSEBOVANE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, VSEBOVANA JAMSTVA ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI DA NI KRŠITEV. Vedite, da v nekaterih sodnih oblasteh niso dovoljene izjeme glede vsebovanih jamstev, zato je možno, da določene od zgornjih izjem za vas ne veljajo. Preverite lokalno zakonodajo glede omejitev pri izjemah glede vsebovanih jamstev.

Družba Teva ne prevzema nobene odgovornosti in ne bo odgovarjala za morebitno škodo ali viruse, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa do, uporabe ali brskanja po spletnem mestu, ali prenosa gradiv, podatkov, besedil, slik, videa ali avdio zapisov s spletnega mesta.

Nič v teh pogojih uporabe ne izključuje ali omejuje odgovornosti družbe Teva za smrt in poškodbe, ki bi nastale zaradi njene malomarnosti ali kakršno koli drugo škodo, ki se je ne da omejiti ali izključiti zaradi veljavnega zakona.

5. Varovanje osebnih podatkov in zasebnost

Vaša varnost in zasebnost sta za nas zelo pomembni. Preberite Pravilnik o zasebnosti družbe Teva, saj vsebuje pomembne informacije glede uporabe osebnih podatkov na spletnem mestu in vaših pravicah v povezavi z njimi.

6. Splošno

Če kateri koli od teh pogojev obvelja za nezakonitega, neveljavnega ali drugače neizvršljivega, bo, v obsegu in v okviru sodne oblasti, v kateri je ta pogoj nezakonit, neveljaven ali drugače neizvršljiv, umaknjen in izbrisan iz teh pogojev uporabe in preostali pogoji bodo ostali še naprej veljavni, zavezujoči in izvršljivi.

Pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni države Izrael. Spori v zvezi s temi pogoji so pod izključno pristojnostjo sodišč iz Tel Aviva, Izrael.

7. Splošno

Če imate kakršna koli vprašanja glede splošnih pogojev, se obrnite na nas