OBVESTILO O ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKIH

OBVESTILO O ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKIH

To obvestilo o zasebnosti in piškotkih (v nadaljevanju: obvestilo) sta pripravili družbi Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (v nadaljevanju: Teva) in PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska industrija d. o. o., Ljubljana, Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: Pliva Ljubljana). Pliva je članica Skupine Teva. Seznam vseh Tevinih podružnic je naveden na spletni strani: http://www.tevapharm.com. V tem obvestilu je Teva poimenovana tudi z zaimki »mi«, »nas« in »naš«.

1. Namen tega obvestila

To obvestilo se nanaša na našo splošno obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pa vam v določenih okoliščinah posredujemo drugačno obvestilo o zasebnosti (ali vam je posredovano v našem imenu), na primer, če (i) nam sporočite neželene učinke, pritožbe glede kakovosti ali druge povezane pritožbe, ali (ii) nas zavezujejo posebne obveznosti beleženja in poročanja o »prenosih vrednosti« v skladu z zahtevami po transparentnosti.
V tem obvestilu je opisano, kako uporabljamo vaše osebne podatke ter kakšne so vaše pravice v zvezi z varovanjem podatkov, vključno s pravico ugovarjati določenemu delu obdelave, ki jo izvajamo. Več informacij o vaših pravicah ter načinu njihovega izvajanja si lahko preberete v poglavju »Vaše pravice«.
To obvestilo se nanaša na osebne podatke, ki jih zbiramo prek:

a. Spletnih strani in digitalne lastnine

Vaše osebne podatke obdelamo, ko prvič obiščete ali uporabite naše spletne strani in drugo digitalno lastnino (npr. aplikacije) ali platforme (v nadaljevanju je vsaka posebej poimenovana kot »stran«).
Podatki, ki jih zbiramo, lahko obsegajo informacije o napravi in omrežju, kot so npr. vrsta vaše naprave, naslov IP, identifikatorji naprave ali uporabnika, operacijski sistem, ponudnik internetnih storitev, datum in čas, ko obiščete spletno stran, informacije o povezavah, e-poštni naslovi, funkcije ali vsebine, ki jih uporabljate, ter druge dnevniške informacije. Poleg tega lahko v primeru tehničnih napak prejmemo tudi informacije o napakah, vključno z vrsto in različico naprave ali programske opreme, časom nastanka napake, uporabljeno funkcijo, stanjem naprave ali programske opreme v času nastanka napake ter vsa posredovana obvestila ali vsebino v času nastanka napake.
Za upravljanje vašega računa lahko na straneh, na katerih ustvarite račun (npr. za dostop do naročanja zdravil), zbiramo informacije, s katerimi vas prepoznamo, vključno z vašimi kontaktnimi podatki in uporabniškim imenom in geslom, ter podatke o podjetju ali organizaciji, povezani z računom.
Na naših straneh so lahko navedene povezave na druge spletne strani ali organizacije, nad čimer nimamo nadzora. Teva ni odgovorna za politike ali prakse zasebnosti drugih spletnih strani ali organizacij. Če dostopite do teh spletnih strani prek naših strani, morate pregledati politike zasebnosti teh strani, da boste razumeli, kako zbirajo, uporabljajo in posredujejo vaše osebne podatke.
Na Tevinih spletnih straneh so za predvajanje video vsebin uporabljene storitve YouTube API. Za to storitev tretjega ponudnika veljajo spodaj navedene ločene in neodvisne politike zasebnosti in/ali pogoji za uporabo storitev:
• Pogoji za uporabo storitev YouTube API (https://www.youtube.com/t/terms)
• Googlova politika zasebnosti (https://policies.google.com/privacy)

b. Preverjanja navzkrižja interesov

Vaše osebne podatke bomo obdelali, če kateri izmed naših zaposlenih v zvezi z vami prijavi potencialno navzkrižje interesov (tj. vsako situacijo, v kateri so osebni, družbeni, finančni, politični ali drugi interesi postavljeni pred Tevine interese).

c. Zdravstvenih delavcev

Teva zbira podatke o zdravstvenih delavcih/strokovnjakih, kadar ste v stiku z nami ali našimi predstavniki. Poleg osebnih identifikatorjev, vključno s kontaktnimi podatki, zbiramo tudi strokovne informacije in informacije o zaposlitvi (vključno s strokovnim nazivom, ustanovo, kjer ste zaposleni, izobrazbo in zanimanji). O naši komunikaciji in sestankih z vami vodimo evidenco.
Teva zbira osebne podatke tudi prek raznih tretjih virov podatkov, zlasti javno razpoložljivih virov, kot so javni registri zdravstvenih delavcev, objavljene znanstvene revije, gradiva z dogodkov ter s spletnih strani zdravstvenih delavcev ali njihovih delodajalcev. Teva zbira in obdeluje takšne javne podatke le v takšnem obsegu, ki je združljiv in ustreza prvotnemu namenu, za katerega so ti podatki postali javno razpoložljivi. Za izboljšanje svojega poznavanja zdravstvenega sektorja Teva uporablja tudi tretje ponudnike podatkov. Ti podatki obsegajo informacije o vaši funkciji ali funkcijah, usposobljenosti, specializaciji, vašem delodajalcu, vaših izkušnjah, objavah in druge informacije v zvezi z vašim poklicem.

d. Dobaviteljev/prodajalcev in strank

Ko s Tevo sodelujete kot dobavitelj/prodajalec ali stranka ali osebje dobavitelja/prodajalca ali strank, bomo obdelali vaše osebne podatke, kamor spadajo vaše ime, EMŠO, poslovni stiki, podatki poslovnega bančnega računa in druge povezane informacije ter finančne informacije. Vodili bomo tudi evidenco podatkov o naročilu/plačilu, odgovorih na ankete, kadar je to ustrezno, in druge ustrezne evidence naše interakcije z vami.

2. Kako uporabljamo vaše podatke

Osebne podatke, ki jih zberemo v povezavi z našimi stranmi, obdelujemo za naslednje namene/pravne podlage, kot so:

a. Pogodba

Vaše osebne podatke obdelamo, kadar je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z vami ali če nas zaprosite, da storimo vse potrebno pred sklenitvijo pogodbe z vami, zlasti:
• za izpolnjevanje katerekoli izmed naših obveznosti do vas v skladu s takšno pogodbo, npr. za upravljanje vaših naročil, urejanje dobave ali prejema blaga in storitev ter izvedbo plačil za vaše opravljene storitve, povračilo stroškov ali odobritev popustov;
• po potrebi za upravljanje informacij v zvezi z vašo udeležbo na dogodku, npr. v primeru posebnih prehranskih zahtev; in
• upravljanje naročil, vprašanj in pritožb glede proizvodov, če ste oddali naročilo, posredovali vprašanja v zvezi z naročili ali oddali reklamacijo.

b. Pravna obveznost

Vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnjevanje zahtev na področju prava (vključno z davčnim in računovodskim področjem), regulative, farmakovigilance, kakovosti, zdravstvenih poizvedb in skladnosti, npr.:
• da odgovorimo na zahteve po informacijah s strani javnih organov;
• da izpolnjujemo vse pravne in samoregulativne obveznosti, vključno z obveznostmi na področju preglednosti, razkritja ali sprejemanja daril (kar je lahko v našem zakonitem interesu ali pa pravna obveznost);
• da vodimo in odgovarjamo na zahtevke glede kakovosti ali zdravstvenih informacij (to je lahko v našem zakonitem interesu ali pa pravna obveznost);
• preden z vami sklenemo pogodbo o opravljanju storitev, da preverimo, ali vaše strokovno znanje ustreza našim prepoznanim potrebam po takšni storitvi;
• vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi v zvezi z reševanjem sporov, pravnimi zahtevki, za namene skladnosti, regulativne namene in za namene preiskav, kot je po našem mnenju potrebno (vključno z razkritjem takšnih podatkov v povezavi s pravnim postopkom ali sporom). Za namen skladnosti z Zakonom o varovanju osebnih podatkov vodimo evidenco o vseh soglasjih, izbirah ali drugih nastavitvah.

c. Zakoniti interes

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, če je to potrebno za namen naših zakonitih interesov v vlogi upravljavca ali interesov tretjih oseb (če potrebujete več informacij o naših preskusih uravnoteženja zakonitih interesov, nam to sporočite na kontaktne naslove, navedene na koncu tega obvestila o zasebnosti), in sicer:
• da odgovorimo na vaša povpraševanja ali druga sporočila, ki ste jih posredovali prek naših strani;
• da analiziramo uporabo naših strani, sporočil, dogodkov in storitev ter tako izboljšamo vsebine, optimiziramo delovanje in izboljšamo njihovo ustreznost za različne obiskovalce;
• da lahko optimiziramo in vam prilagodimo uporabo naših strani in našo komunikacijo z vami;
• da zaznamo, raziščemo, preprečimo ali prijavimo aktivnosti, ki lahko kršijo naše politike ali so nezakonite;
• za izvajanje pregledov in ocen navzkrižja interesov, kadar kateri izmed naših zaposlenih prepozna vaše morebitno navzkrižje interesov z nami, ter za vodenje ustrezne evidence, s čimer lahko ustrezno poskrbimo za odpravo takšnih navzkrižij;
• da vzpostavimo in vzdržujemo naš odnos z vami in da lahko bolje razumemo zdravstveni sektor;
• da z vami stopimo v stik ali vam drugače priskrbimo informacije o Tevinih proizvodih ali dogodkih (kadar vam ni treba podati soglasja za prejem neposrednih tržnih obvestil);
• da prilagodimo našo komunikacijo z vami glede na vaše strokovno znanje in interese;
• da ocenimo in analiziramo vaša zanimanja in izkušnje glede na informacije, ki jih naši predstavniki zbirajo med klici ali obiski;
• za izvajanje in nadaljnje usposabljanje, vključno tako, da vam posredujemo dodatne informacije, vas povabimo na simpozije, kongrese, seminarje, razprave in druge dogodke;
• za izvajanje ali sodelovanje v tržnih raziskavah, znanstvenih ali raziskovalnih dejavnostih, s čimer lahko bolje razumemo naše trge in/ali izboljšamo svoje strokovno znanje;
• da preverimo, ali vaše strokovno znanje in izkušnje ustrezajo naši prepoznani potrebi po določeni storitvi, preden z vami sklenemo kakršnokoli pogodbo o izvajanju storitev (če to ni pravna obveznost, kot je določeno spodaj);
• za vzdrževanje našega poslovnega odnosa z vami;
• da načrtujemo, izvajamo in nadziramo svoje poslovanje v zvezi z našimi pogodbami z dobavitelji/prodajalci ali strankami;
• za obravnavo vseh vprašanj ali pritožb, ki jih imate lahko v zvezi s Tevo ali Tevinim osebjem;
• za preiskavo domnevnih kršitev; in
• za namen skrbnega pregleda poslovanja pred vzpostavitvijo poslovnega računa ali v primeru združitev in prevzemov, reševanja sporov ali revizij.

d. Soglasje

Na splošno se ne zanašamo na soglasje kot na pravno podlago za obdelavo vaših podatkov. Če pa ste posameznik, vas vseeno lahko zaprosimo za vaše soglasje, preden vam začnemo pošiljati neposredna e-poštna tržna sporočila. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete, tako da nam to sporočite.
Če potrebujemo vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov v katerihkoli drugih okoliščinah, vas bomo o tem posebej obvestili in vas zaprosili za takšno soglasje.
Kadar zbiramo osebne podatke za izvrševanje naše pogodbe z vami ali za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti, je to obvezno in brez teh podatkov ne bomo mogli izvršiti pogodbe ali pa ne bomo smeli izpolniti svojih pravnih obveznosti do vas ali tretjih oseb (npr. obveznega poročanja, davkov in računovodstva). V vseh drugih primerih je posredovanje takšnih osebnih podatkov neobvezno, vendar v tem primeru morda ne boste mogli prejeti določenih storitev ali sodelovati v določenih aktivnostih, kadar so takšni podatki potrebni.
Vaše osebne podatke bomo uporabili le za namene, za katere smo jih zbrali, razen če razumno menimo, da jih potrebujemo za drug namen, ki je združljiv s prvotnim namenom. Če moramo vaše osebne podatke uporabiti za nepovezan, a združljiv namen, vas bomo o uporabi vaših osebnih podatkov vnaprej obvestili in vam pojasnili ustrezno pravno podlago. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo brez vaše vednosti ali soglasja, kadar to zahteva ali omogoča ustrezni zakon.

3. Posredovanje vaših osebnih podatkov

Teva razkrije vaše osebne podatke naslednjim vrstam prejemnikov (le, kadar je to potrebno za izpolnjevanje njihovih funkcij):
• našemu osebju (vključno z zaposlenimi in zunanjimi svetovalci), strokovnim svetovalcem in zastopnikom;
• drugim funkcijam in podjetjem v Tevini skupini podjetij po vsem svetu, kot so Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. v Izraelu, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania in Teva Pharmaceuticals USA Ltd, ki skupini zagotavljajo IT podporo, IT gostovanje in druge storitve, kot so kadrovska podpora, finančna podpora, podpora na področju skladnosti, pravna in druga podpora. Na naslednji spletni strani si lahko ogledate seznam vseh Tevinih podružnic: http://www.tevapharm.com;
• tretjim ponudnikom storitev, ki obdelujejo vaše osebne podatke v imenu Teve in ki jih zavezujejo pogodbene obveznosti varovanja in ustreznega zavarovanja vaših osebnih podatkov, kot so:
o ponudniki IT podpore, gostovanja spletne strani, gostovanja sistema CRM, upravljanja z dogodki in analitike;
o v primeru osebnih podatkov dobavitelja: ponudniki administrativnih storitev in storitev svetovanja ter logistične podpore;
o investicijske hiše za namen upravljanja ugodnosti, ponudniki izobraževanja, ponudniki gostovanja in podpore v zvezi s poizvedbami in drugimi podatkovnimi zbirkami; in
o različne kadrovske, potovalne in administrativne storitve;
• javnim organom (vključno z davčnimi organi), regulativnim agencijam in uradnikom kazenskega pregona, če je to potrebno za zgoraj navedene namene in če tako zahteva zakon ali če je to zahtevano za namen pravnega varstva naših zakonitih interesov glede skladnosti z veljavnimi zakoni;
• če ste zdravstveni delavec, ustreznim regulatorjem, kot so Evropska agencija za zdravila in farmacevtski samoregulativni organi, kot je Evropska federacija farmacevtske industrije in združenj (EFPIA) v Evropi, če je tako zahtevano;
• našim tretjim virom osebnih podatkov, kadar jim moramo kaj potrditi in s katerimi smo se dogovorili, da jim bomo pomagali pri točnosti podatkov (na primer, če ste zdravstveni delavec, lahko osebne podatke posredujemo našim tretjim virom, če izvemo, da ste prevzeli drugo funkcijo);
• v zvezi z izvajanjem naših odnosov, varovanjem naših zakonitih interesov ali izpolnjevanjem naših pravnih obveznosti lahko vaše osebne podatke razkrijemo ponudnikom storitev, kot so banke, ponudniki poštnih storitev, odvetniki, revizorji itd. Kadar smo v stiku s takšnimi ponudniki, od njih zahtevamo, da strogo spoštujejo vsa veljavna pravila in zakone o varovanju podatkov ter posebna pravila, ki veljajo za njihove dejavnosti in varovanje podatkov, ki jih obdelujejo med takšno dejavnostjo;
• če ste lekarnar, vašemu imenovanemu grosistu;
• če se podjetje proda ali se združi z drugim podjetjem, potencialno našim svetovalcem, svetovalcem morebitnega kupca in vsem novim lastnikom podjetja in tretjim strankam (ter njihovim svetovalcem), s katerimi se združimo ali pripojimo v prihodnosti.

4. Piškotki in povezane tehnologije sledenja

Uporaba piškotkov na Tevinih spletnih straneh in digitalni lastnini/platformah (»straneh«)
Teva uporablja piškotke in podobne tehnologije, kot so spletni svetilniki, s katerimi zbira podatke o vas in shranjuje vaše spletne izbire. Piškotki so podatkovne datoteke, ki vsebujejo majhne delčke informacij, ki se naložijo na vašo napravo ob prvem obisku strani. Piškotki se nato pošljejo nazaj na spletno stran, ko jo znova obiščete: to je uporabno, ker spletni strani omogoča prepoznavo vaše naprave. Za več informacij o piškotkih obiščite stran www.allaboutcookies.org.

Teva uporablja naslednje kategorije piškotkov na strani:

1. kategorija: Strogo potrebni piškotki

Ti piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni mogoče izključiti v naših sistemih. Navadno so postavljeni le kot odziv na vaše delovanje, ki pomenijo zahtevo po storitvah, kot so določitev nastavitev zasebnosti, prijava ali izpolnjevanje obrazcev.

2. kategorija: Izvedbeni piškotki

Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako ljudje uporabljajo in komunicirajo s stranjo. Pomagajo nam razumeti, kako uporabniki pridejo na stran, brskajo po njej ali jo uporabljajo, ter izpostaviti področja, ki jih lahko izboljšamo, npr. navigacijo, uporabniško izkušnjo in marketinške kampanje. Kadar se uporabljajo v e-poštnih sporočilih, jih uporabimo za razumevanje, ali je bilo takšno sporočilo odprto, ali je prejemnik nanj kliknil ali pa ga prenesel med neželeno pošto ter kdaj je bilo to narejeno in s katero napravo. Zbrane podatke se lahko poveže z drugimi podatki, ki jih zbiramo za izboljšanje delovanja strani ter kakovosti in ustreznosti podatkov, ki jih pošljemo po e-pošti. Na primer, Google Analytics uporabljamo za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo stran. Če ne želite, da se v vašem brskalniku uporablja Google Analytics, lahko namestite naslednji Googlov dodatek:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

3. kategorija: Funkcionalni piškotki

Brskalnik lahko nastavite tako, da blokira ali vas opozori na te piškotke, vendar nekateri deli spletnega mesta zato ne bodo delovali. Ti piškotki se uporabljajo za izboljšanje funkcionalnosti in osebne prilagoditve na strani. Z njimi vam omogočimo izkušnjo, ki je bolj ustrezna vašim izbiram, ter vam bolje prilagodimo obiske strani. Podatki, ki jih zbirajo ti piškotki, so lahko posredno prepoznavni.

4. kategorija: Piškotki družbenih omrežij

Ti piškotki se uporabijo, ko delite informacije z uporabo gumba za deljenje na družbenih omrežjih ali gumba za všečkanje na naših platformah ali kadar uporabljate naše vsebine na ali prek družbene strani, kot je LinkedIn ali Twitter. Ti piškotki zbirajo informacije o vaši interakciji s stranjo prek družbenih medijev, npr. ali imate odprt račun na strani družbenega medija ali ne in ali ste tam prijavljeni, ko uporabljate vsebino na strani. Te informacije so lahko povezane z aktivnostmi ciljanja/oglaševanja. Za več informacij o družbenih platformah, ki nameščajo piškotke na naših straneh, si oglejte poglavje »Tretje osebe«.

5. kategorija: Oglaševalski piškotki

Ti piškotki se uporabijo zato, da se vam prikažejo oglasi, ki so bolj primerni za vas in vaša zanimanja. Uporabijo se tudi za omejitev števila prikazov določenega oglasa ter za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalskih kampanj. Običajno jih namestijo oglaševalska omrežja z našim dovoljenjem. Zapomnijo si, da ste obiskali strani in te informacije se nato delijo z drugimi organizacijami, npr. oglaševalci.
Doba hranjenja
Podatke, zbrane prek neposredno nameščenih piškotkov, običajno hranimo največ 6 mesecev.
Tretje osebe
Če uporabljate našo stran, se lahko shranijo določeni piškotki, nad katerimi nimamo nadzora. Do tega lahko pride, ko del strani, ki jo obiščete, uporablja analitiko ali orodje za avtomatizacijo/upravljanje trženja tretje osebe ali pa je na strani vsebina spletne strani tretjih oseb, npr. LinkedIna ali Facebooka. V ta namen preberite politike o zasebnosti in piškotkih teh storitev, kjer boste izvedeli, kako takšne tretje osebe uporabljajo piškotke in ali se bodo takšni podatki prenesli v tretjo državo. V nadaljevanju je naveden seznam tretjih oseb, ki namestijo piškotke na strani:
• Facebook
• LinkedIn
• Google Analytics

Upravljanje teh tehnologij:

Če želite izbrisati katere izmed piškotkov, ki so že nameščeni na vašem računalniku, si v svojem internetnem brskalniku v poglavju o pomoči in podpori preberite navodila o tem, kako najti datoteko ali imenik, kjer so shranjeni piškotki. Če želite preprečiti piškotke (spletne svetilnike) v svojih e-sporočilih, preglejte nastavitve v programu e-pošte in onemogočite funkcionalnost, ki omogoča nalaganje oddaljenih slik, ter ne klikajte na povezave.
Informacije o brisanju ali nadziranju piškotkov so na voljo tudi na www.allaboutcookies.org. Opozoriti moramo, da z brisanjem naših piškotkov (ali onemogočenjem prihodnje namestitve piškotkov) morda ne boste mogli dostopiti do določenih delov ali funkcij naših strani.

6. Kako hranimo vaše podatke

Če imamo z vami sklenjeno pogodbo, bomo vaše osebne podatke hranili ves čas trajanja pogodbe in še določeno obdobje po prenehanju pogodbe v vaši državi, da se zavarujemo pred morebitnimi pravnimi zahtevki.
Sicer pa bomo vaše podatke hranili dve leti oziroma kot je razumno potrebno za namene, navedene zgoraj, v skladu z veljavnimi zakoni. Če potrebujete več informacij o vašem primeru, se obrnite na nas prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov.

7. Dodatne informacije o vaših pravicah

V skladu z ustreznim zakonom imate lahko pravico, da od Teve zahtevate kopijo svojih podatkov, jih popravite, zbrišete ali omejite njihovo obdelavo, ali pa nas zaprosite, da del teh podatkov posredujemo drugim organizacijam. Prav tako imate lahko tudi pravico do ugovora zoper del obdelave. V določenih okoliščinah so te pravice lahko omejene, npr. kadar lahko dokažemo, da smo zakonsko zavezani obdelovati vaše osebne podatke.
Če ste podali soglasje k obdelavi vaših podatkov, lahko takšno soglasje kadarkoli umaknete. Imate absolutno pravico, da kadarkoli prekličete obdelavo za namene neposrednega trženja. To lahko naredite tako, da sledite navodilom v elektronskem sporočilu ali pa z nami stopite v stik prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov. Pri določenih straneh lahko nekatere izbire glede trženja spremenite celo kar na spletu.

8. Mednarodni prenosi podatkov

Teva posluje mednarodno in bo vaše podatke prenesla prejemnikom, navedenim v poglavju »Posredovanje vaših osebnih podatkov«. Pri prenosu podatkov zunaj vaše države Teva spoštuje lokalno zakonodajo o zasebnosti.
Za Evropo (vključno z Združenim kraljestvom in Švico): pri prenosu osebnih podatkov v Izrael Teva običajno upošteva sklep Evropske komisije (ali lokalnega ustreznika) o ustreznosti v zvezi s prenosom osebnih podatkov v Izrael; pri prenosu osebnih podatkov v druge države zunaj EGP, za katere ne velja »sklep o ustreznosti« s strani Evropske komisije (ali ustreznik), se Teva običajno zanaša na standardne pogodbene klavzule, ki jih odobri Evropska komisija. Za informacije o ustreznih mehanizmih lahko stopite v stik s Tevino Službo za zasebnost (kontaktni podatki so navedeni spodaj).

9. Poizvedbe glede varovanja podatkov – vprašajte nas

Če vas karkoli skrbi v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov ali želite uveljaviti katero izmed svojih pravic ali pridobiti druge informacije, kot je izvod preskusa uravnoteženja zakonitih interesov, lahko stopite v stik s Tevino Službo za varovanje podatkov na naslednji način:
Za Evropo na EUPrivacy@tevaeu.com.
Za ZDA ali Kanado na USPrivacy@tevapharm.com.
Za druge regije na IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.
Upamo, da vam bomo znali odgovoriti na vse vaše poizvedbe v zvezi z načinom, kako obdelujemo vaše osebne podatke. V primeru, da karkoli ostane nerazrešeno, se lahko pritožite pri organu za varstvo podatkov v kraju, kjer živite ali delate ali kjer verjamete, da je nastala kršitev.

10. Spremembe tega obvestila

To obvestilo se lahko občasno spremeni. Teva bo naložila posodobljeno različico obvestila na to stran, lahko pa spremembe sporoči tudi na drug ustrezen način.

Zadnja posodobitev: januar 2021