To obvestilo o zasebnosti in piškotkih (v nadaljevanju: obvestilo) sta pripravili družbi Teva Pharmaceutical Industries Ltd. in PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska industrija d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: Pliva Ljubljana).

Seznam vseh povezanih podjetij družbe Teva si lahko ogledate na naslednjem spletišču: http://www.tevapharm.com/.

Družba Teva se v tem obvestilu imenuje tudi »mi«, »nas« in »naš«.

Obseg tega obvestila

To obvestilo opisuje, kako uporabljamo vaše osebne podatke in vaše pravice do zaščite podatkov, vključno z pravico do ugovora na nekatere dele obdelave, ki jo izvajamo.

Več informacij o vaših pravicah in o tem, kako jih uveljavljati, je podanih v poglavju »Kako hranimo vaše podatke in vaše pravice«.

To obvestilo velja za osebne podatke, ki jih zbiramo prek naslednjega:

Spletna mesta

Vaše osebne podatke obdelujemo, ko obiščete ali uporabljate naša spletišča (v nadaljevanju vsako od njih: spletno mesto).

Naša mesta lahko vključujejo povezave do drugih spletišč, nad katerimi nimamo nobenega nadzora. Družba Teva ni odgovorna za pravilnike o zasebnosti ali prakse drugih spletišč. Prav tako lahko vzpostavimo povezave z drugimi spletišči, ki jih upravljajo družba Teva ali njena povezana podjetja, ki delujejo na podlagi ločenih politik zasebnosti. Če dostopate do teh spletišč prek naših spletnih mest, morate pregledati pravilnike o zasebnosti teh spletišč, da lahko razumete, kako zbirajo, uporabljajo in delijo svoje podatke.

Preverjanje nasprotja interesov

Vaše osebne podatke bomo obdelali, če je eden od naših zaposlenih prijavil potencialno nasprotje interesov (tj. kakršno koli situacijo, v kateri so osebni, družbeni, finančni, politični ali drugi interesi postavljeni pred interese družbe Teva), ki zadeva vas.

Vaša vloga kot zdravstvenega delavca

Družba Teva zbira podatke o zdravstvenih delavcih, ko komunicirate z nami ali našimi predstavniki.

Družba Teva prav tako zbira osebne podatke iz številnih virov podatkov tretjih oseb, zlasti iz javno dostopnih virov, kot so javni registri zdravstvenih delavcev, objavljeni zborniki in gradiva za dogodke, ter od spletišč zdravstvenih delavcev ali njihovih delodajalcev. Družba Teva zbira in obdeluje takšne javno dostopne podatke le v obsegu, v katerem so nameni za takšno zbiranje in obdelavo združljivi z začetnimi nameni, za katere so določeni podatki postali javno dostopni, oziroma se z njimi ujemajo. Družba Teva prav tako posebej uporablja podatke zunanjih ponudnikov za izboljšanje svojega poznavanja zdravstvenega sektorja.

Ti podatki bodo vključevali podatke o vaših vlogah, vaših kvalifikacijah, vaši stroki, vašem delodajalcu, vaših izkušnjah in vaših objavah ter druge podatke, povezane z vašim poklicem.

Preverjanja dobaviteljev

Če sodelujete z družbo Teva kot dobavitelj ali ste del osebja dobavitelja družbe Teva, bomo obdelali vaše osebne podatke, vključno z vašim imenom, osebno identifikacijsko številko, poslovnimi stiki, podatki o bančnem računu in drugimi povezanimi podatki in finančnimi podatki.

Kako uporabljamo vaše podatke?

Osebne podatke, ki jih zbiramo v povezavi z našimi spletnimi mesti, obdelujemo za naslednje namene:

z vašo privolitvijo:

 • da vam zagotovimo informacije o poslovnih dejavnostih, izdelkih ali storitvah družbe Teva v neposredni trženjski komunikaciji po e-pošti in
 • da namestimo piškotke in podobne tehnologije, kot je opisano spodaj v razdelku »Piškotki in povezane tehnologije sledenja«;
 • da si omogočimo svoje legitimne poslovne interese, zlasti:
 • da se odzovemo na vaše poizvedbe ali drugo korespondenco, ki ste jo poslali prek spletnih mest;
 • da analiziramo uporabo naših spletnih mest z namenom stalnega izboljševanja vsebine in merjenja uspešnosti in
 • da optimiziramo in prilagodimo uporabo naših spletnih mest in naše komunikacije z vami.

Če za vas velja preverjanje nasprotja interesov, bomo obdelali vaše osebne podatke:

 • da si omogočimo izvajanje svojih legitimnih poslovnih interesov, zlasti:
 • da izvedemo preverjanja in presoje nasprotja interesov, če je zaposleni v družbi Teva ocenil, da ste v potencialnem nasprotju interesov z družbo Teva, in da vodimo evidence o tem ter
 • da sprejmemo ustrezne ukrepe za odpravo nasprotja interesov.

Če ste zdravstveni delavec, bomo prav tako obdelali vaše osebne podatke:

 • z vašo privolitvijo, kjer to zahteva zakonodaja, da stopimo v stik z vami ali vam kako drugače posredujemo informacije o izdelkih ali dogodkih družbe Teva;
 • da si omogočimo izvajanje svojih legitimnih poslovnih interesov, zlasti:
 • da razvijemo in vzdržujemo naš poslovni odnos z vami ter da bolje razumemo zdravstveni sektor,
 • da stopimo v stik z vami ali vam kako drugače posredujemo informacije o izdelkih ali dogodkih družbe Teva, v kolikor zakonodaja ne zahteva privolitve,
 • da prilagodimo našo komunikacijo z vami na podlagi vašega strokovnega znanja in strokovnih interesov,
 • da analiziramo vašo uporabo naših spletnih mest, vaše interese in izkušnje, pri čemer zbiramo informacije v zvezi z vsemi klici ali obiski naših predstavnikov,
 • da izvajamo in spremljamo ukrepe usposabljanja, obveščanja in komuniciranja, denimo da vas povabimo na simpozije, kongrese, seminarje in razprave ter da izvedemo tržne raziskave, znanstveno sodelovanje ali raziskave,
 • preden z vami sklenemo kakršno koli pogodbo o osebnih storitvah, pri čemer preverimo, ali se vaše strokovno znanje in izkušnje ujemajo z našo ugotovljeno potrebo po tej storitvi (to je pravna obveznost v nekaterih primerih), in
 • da ocenimo nakupe, ki ste jih opravili, in druge vaše podatke, ki smo jih zbrali, vključno z vašimi trženjskimi prednostnimi nastavitvami in s tem, kako brskate po naših zadevnih spletnih mestih (le kjer je to relevantno);
 • da bomo spoštovali naše pravne obveznosti: preden z vami sklenemo kakršne koli pogodbe o osebnih storitvah, pri čemer preverimo, da se vaše strokovno znanje in izkušnje ujemajo z našo ugotovljeno potrebo po tej storitvi;
 • da izpolnimo pogodbo, če sklenemo pogodbo z vami, zlasti: da izpolnimo vse naše obveznosti, ki smo jih dolžni izpolniti za vas na podlagi takšne pogodbe, kot denimo da upravljamo vaša naročila in vam nakazujemo plačila, in da upravljamo naročila, vprašanja in pritožbe v zvezi z izdelki, če ste oddali naročila, zastavili vprašanja ali vložili pritožbe.

Če ste dobavitelj ali osebje dobavitelja, bomo obdelali vaše osebne podatke:

 • da izpolnimo našo pogodbo z vami, vključno z ureditvijo plačila za zagotovitev vaših storitev;
 • da si omogočimo izvajanje svojih legitimnihposlovnihinteresov, zlasti:
  • da upravljamo naš poslovni odnos z vami oz. vašim delodajalcem,
  • da načrtujemo, izvajamo in spremljamo poslovanje in naše pogodbe z dobaviteljem,
  • za tržne raziskave,
  • za preiskovanje domnevnih kršitev in za skrbni pregled poslovanja družbe Teva v primerih združitev in prevzemov.

Prav tako običajno obdelujemo osebne podatke: 

 • z vašo privolitvijo, kot je opisano v vsaki privolitvi, ki smo jo pridobili od vas,
 • da obravnavamo vsa vprašanja ali pritožbe, ki jih morda imate glede družbe Teva ali osebja družbe Teva (to je v našem legitimnem interesu),
 • da izpolnimo pravne (vključno z našimi davčnimi in računovodskimi obveznostmi), regulatorne, farmakovigilančne in skladnostne zahteve, zlasti da se odzovemo na zahteve po podatkih državnih organov,
 • da izpolnimo vse pravne in samoregulativne obveznosti, vključno z obveznostmi glede transparentnosti in razkrivanja oziroma obveznostmi glede nesprejemanja daril (to je lahko naš legitimen interes ali pravna obveznost),
 • da upravljamo in se odzivamo na zahteve glede zdravstvenih podatkov (to je lahko naš legitimen interes ali pravna obveznost) in
 • za uporabo podatkov v zvezi z rešitvijo sporov, pravnimi zahtevki, skladnostjo, regulativnimi in preiskovalnimi nameni, za katere družba Teva meni, da so potrebni (vključno z razkritjem takšnih podatkov v povezavi s pravnim postopkom ali pravdo) (to je lahko naš legitimen interes ali pravna obveznost).

Če zbiramo osebne podatke, da bi izvršili našo pogodbo z vami ali izpolnili naše pravne obveznosti, je to obvezno, brez teh podatkov pa ne bomo mogli izvršiti pogodbe oziroma morda ne bomo mogli izpolniti naših pravnih obveznosti do vas ali tretjih oseb (kot so obvezno poročanje, davki in računovodstvo). V vseh drugih primerih je zagotavljanje zahtevanih osebnih podatkov poljubno, vendar pa to lahko vpliva na vašo sposobnost prejemanja določenih storitev ali sodelovanja v določenih dejavnostih, pri katerih so podatki potrebni za te namene.

Legitimni interesi

Več informacij o ustreznem testu tehtanja legitimnega interesa družbe Teva lahko dobite tako, da stopite v stik z nami na naslovih, navedenih v razdelku »Vaše pravice« spodaj.

Deljenje vaših osebnih podatkov

Družba Teva razkriva vaše osebne podatke naslednjim kategorijam uporabnikov (v vseh primerih le, če je to potrebno za izvajanje njihovih funkcij):

 • naše osebje (vključno z zaposlenimi in zunanjimi svetovalci), strokovni svetovalci in zastopniki;
 • druge funkcije in podjetja v skupini podjetij Teva po vsem svetu, kot so Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. v Izraelu, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania in Teva Pharmaceuticals USA Ltd, ki zagotavljajo IT-podporo, IT-gostovanje in druge storitve skupine, kot so kadrovska, finančna in druga podpora;
 • zunanji ponudniki storitev, ki obdelujejo vaše osebne podatke v imenu družbe Teva in so s pogodbenimi obveznostmi zavezani k ohranjanju zaupnosti in ustreznega varstva zaupnih podatkov, kot so: IT-podpora, gostovanje spletnih mest, gostovanje sistema za upravljanje odnosov s strankami, upravljanje dogodkov in ponudniki analitike,
 • v primeru osebnih podatkov dobavitelja in osebja dobavitelja, administrativnih, svetovalnih in logističnih ponudnikov storitev podpore, naložbenih hiš za namene upravljanja ugodnosti in ponudnikov usposabljanja,
 • gostovanje baze podatkov poizvedb in drugih baz podatkov ter podpora, različne kadrovske, potovalne in administrativne storitve;
 • državni organi (vključno z davčnimi organi), regulatorne agencije in organi pregona, če je to potrebno za zgoraj navedene namene, če to zahteva zakonodaja ali če je to potrebno za pravno zaščito naših legitimnih interesov skladno z veljavno zakonodajo;
 • ustrezni regulatorni organi, kot je Evropska agencija za zdravila (EMA), in farmacevtski samoregulativni organi, kot je EFPIA, če ste zdravstveni delavec;

naši zunanji viri osebnih podatkov, ko moramo potrditi pravilnost podatkov in smo dogovorjeni, da jim bomo pri tem pomagali (na primer, če ste zdravstveni delavec, lahko delimo osebne podatke z viri podatkov tretjih oseb, iz klaterih ugotovimo, da ste prevzeli novo vlogo);

v zvezi z uspešnostjo naših poslovnih odnosov, zaščito naših legitimnih interesov ali zagotavljanjem skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi lahko vaše osebne podatke razkrijemo ponudnikom storitev, kot so banke, ponudniki poštnih storitev, odvetniki, revizorji itd.

Pri stikih s takšnimi ponudniki od njih zahtevamo, da strogo upoštevajo vsa veljavna pravila in zakonodajo o zaščiti podatkov ter posebna pravila, ki veljajo za njihove dejavnosti in zaščito podatkov, ki jih obdelujejo v okviru takšne dejavnosti; če se podjetje proda ali poveže z drugim podjetjem, potencialno naši svetovalci, vsi svetovalci morebitnega kupca in vsi novi lastniki podjetja ter tretje osebe (in njihovi svetovalci), s katerimi se združimo ali jih prevzamemo v prihodnje.

Družba Teva v nobenem primeru ne prodaja, najema ali distribuira oziroma daje osebnih podatkov na voljo nobeni tretji osebi.

Piškotki in povezane tehnologije sledenja

Uporaba piškotkov na spletnem mestu

Družba Teva uporablja piškotke za zbiranje vaših podatkov in shranjevanje vaših spletnih prednostnih nastavitev. Piškotki so besedilne datoteke, ki vsebujejo majhne količine podatkov in se prenesejo na vašo napravo, ko obiščete spletno mesto. Piškotki se nato pošljejo nazaj na spletno mesto, ko se vrnete nanj: to je koristno, saj omogoča spletnemu mestu, da prepozna vašo napravo.

Če želite izvedeti več o piškotkih, obiščite www.allaboutcookies.org.

Če želite izbrisati kakršne koli piškotke, ki so že na vašem računalniku, si oglejte pomoč in razdelek za podporo v vašem spletnem brskalniku za navodila o tem, kako najti datoteko ali imenik, v katerem so shranjeni piškotki. Informacije o brisanju ali nadzoru piškotkov so na voljo tudi na www.allaboutcookies.org.

Upoštevajte, da zaradi brisanja naših piškotkov (ali onemogočanja piškotkov v prihodnosti) morda ne boste mogli dostopati do določenih območij ali funkcij spletnega mesta.

Družba Teva uporablja naslednje kategorije piškotkov na spletnem mestu:

Kategorija 1: Nujno potrebni piškotki

Ti piškotki so nujni, da se lahko premikate po spletnem mestu in uporabljate njegove funkcije. Brez teh piškotkov ni mogoče zagotoviti storitev, ki ste jih zahtevali (kot je pomnjenje vaših prijavnih podatkov).

Kategorija 2: Izvedbeni piškotki

Ti piškotki zbirajo podatke o tem, kako ljudje uporabljajo spletno mesto. Te piškotke denimo uporabljamo, da nam pomagajo razumeti, kako stranke prispejo na spletno mesto, brskajo ali uporabljajo spletno mesto in opozarjajo na področja, ki jih lahko izboljšamo, kot so navigacija, uporabniška izkušnja in trženjske kampanje.

Zbrani podatki se uporabljajo le za izboljšanje delovanja spletnega mesta. Google Analytics denimo uporabljamo, da bolje razumemo, kako stranke uporabljajo spletno mesto. Če ne želite uporabljati Google Analytics v svojem brskalniku, lahko namestite ta dodatek Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl_GB.

Kategorija 3: Funkcionalni piškotki

Ti piškotki si zapomnijo vaše izbire (kot so izbire jezika). Te se nato lahko uporabijo, da vam zagotovijo izkušnjo, ki bolj ustreza vašim izbiram, in poskrbijo, da so vaši obiski spletnega mesta bolj prilagojeni. Podatki, ki jih ti piškotki zbirajo, so lahko anonimizirani in ne morejo slediti vašemu brskanju po drugih spletiščih.

Kategorija 4: Piškotki družbenih omrežij:

Naše spletno mesto vključuje gumbe, ki vam omogočajo povezavo z omrežji družbenih omrežij tretjih oseb, kot sta Facebook in LinkedIn.

Ko privolite, da lahko pošljemo vaše osebne podatke tem subjektom, ali ko kliknete te gumbe za povezavo, se strinjate, da bo vaša naprava vzpostavila dostop do zadevnih spletnih strani, podatki o napravi in drugi podatki o vašem obisku pa bodo poslani ustreznemu družbenemu omrežju, da se zagotovijo storitve merjenja, ciljno usmerjeni oglasi in drugo, kot je sicer določeno v njihovem pravilniku o zasebnosti (skupaj z informacijami o pravicah in možnostih varovanja vaše zasebnosti).

Te so na voljo na naslednjih naslovih:

http://www.facebook.com/policy.php

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ne prevzemamo odgovornosti za njihovo nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov ali katerih koli osebnih podatkov, ki jim jih posredujete, ko zapustite naše spletno mesto. Če želite uveljavljati svoje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z osebnimi podatki, deljenimi s spletiščem družbenega omrežja tretje osebe, lahko stopite v stik z nami na EUprivacy@tevaeu.com, Linkedin ali Facebook, kot je določeno v njihovem pravilniku o zasebnosti. Če želite preklicati svojo privolitev, sledite povezavi za upravljanje prednostnih nastavitev piškotkov.

Kategorija 5: Oglaševalski piškotki:

Ti piškotki se uporabljajo za prikaz oglasov, ki so bolj relevantni za vas in vaše interese. Uporabljajo se tudi za omejitev števila, kolikokrat vidite oglas, ter pomagajo izmeriti učinkovitost oglaševalskih kampanj. Običajno jih namestijo oglaševalska omrežja z našim dovoljenjem. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno mesto, ta podatek pa se deli z drugimi organizacijami, kot so oglaševalci.

Uporaba spletnih svetilnikov

Nekatere strani našega spletnega mesta in e-poštna sporočila, ki jih lahko pošljemo, lahko vsebujejo elektronske slike, ki so znane kot spletni svetilniki (včasih poznani kot čisti GIF-i), ki nam omogočajo, da preštejemo uporabnike, ki so obiskali te strani ali prebrali naša e-poštna sporočila.

Spletni svetilniki zbirajo samo omejene podatke, ki vključujejo številko piškotka, čas in datum ogleda strani in opis strani, na kateri je nameščen spletni svetilnik. Ti spletni svetilniki ne prenašajo osebnih podatkov in se uporabljajo samo za spremljanje učinkovitosti določene kampanje.

Kako hranimo vaše podatke?

Če imamo sklenjeno pogodbo z vami, se vaši osebni podatki hranijo ves čas vaše pogodbe in še ustrezno obdobje po prenehanju njene veljavnosti v vaši državi, da bi nas zaščitili pred kakršnim koli pravnim zahtevkom. V nasprotnem primeru se bodo vaši podatki hranili dve leti ali toliko časa, kot je razumno potrebno za zgoraj navedene namene, skladno z veljavnimi zakoni.

Za več informacij o vaših posebnih okoliščinah pišite na EUPrivacy@tevaeu.com.

Če želite spremeniti ali izbrisati svoje osebne podatke, lahko pišete na: info@tevasi.si.

Zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov

Družba Teva vzdržuje celovitost podatkov z uporabo relevantnih ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo osebnih podatkov in/ali pred nenamerno izgubo, razkritjem, dostopom oziroma nenamernim ali nezakonitim uničenjem ali zlorabo osebnih podatkov.

Zaposleni družbe Teva in obdelovalci podatkov, ki delujejo v imenu in po navodilih družbe Teva, so pogodbeno zavezani k uporabi teh podatkov samo za namene v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti in so zato zavezani k ohranjanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Vaše pravice – samo za Evropo

Morda imate pravico, da skladno z veljavno zakonodajo prosite družbo Teva za kopijo vaših podatkov, da jih popravi, izbriše ali omeji njihovo obdelavo, oziroma da nas prosite za prenos nekaterih od teh podatkov na druge organizacije. Morda imate tudi pravico do ugovora na določeno obdelavo.

Te pravice so lahko v nekaterih primerih omejene – kadar denimo lahko dokažemo, da smo zakonsko obvezani k obdelavi vaših osebnih podatkov.

Kot obiskovalcu/uporabniku spletnega mesta vam ni treba posredovati vaših osebnih podatkov, če tega ne želite storiti. Če pa se odločite, da ne boste posredovali svojih osebnih podatkov, morda ne bomo mogli izvesti dejavnosti, opisanih v poglavju »Kako uporabljamo vaše podatke?«.

Če ste privolili v obdelavo svojih podatkov, lahko kadar koli prekličete takšno privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Imate absolutno pravico, da kadar koli zavrnete obdelavo za namene neposrednega trženja. To lahko storite tako, da sledite navodilom v korespondenci, če gre za elektronsko sporočilo, ali pa stopite v stik z nami prek podatkov, ki so navedeni spodaj.

Pri nekaterih spletnih mestih imate lahko tudi možnost, da spremenite nekatere prednostne nastavitve za trženje na spletu.

Če imate kakršne koli pomisleke glede tega, kako obdelujemo vaše osebne podatke, ali želite uveljaviti katero koli od svojih pravic oziroma želite pridobiti druge podatke, kot je kopija testa tehtanja legitimnih interesov, se lahko obrnete na službo za varstvo podatkov družbe Teva, tako da stopite v stik z nami.

Če živite v Evropi, nam lahko pišete na EUPrivacy@tevaeu.com.

Za vse druge regije nam pišite na IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Upamo, da lahko odgovorimo na vse poizvedbe, ki jih morda imate o načinu, na katerega obdelujemo vaše osebne podatke. Če pa imate nerešene pomisleke, imate prav tako pravico, da se pritožite organu za varstvo podatkov na lokaciji, kjer živite, delate ali menite, da je prišlo do kršitve varstva podatkov.

Mednarodni prenosi

Družba Teva posluje mednarodno in bo prenesla vaše podatke uporabnikom, ki so navedeni v poglavju »Deljenje vaših osebnih podatkov«, v državah zunaj vaše države in zunaj Evropskega gospodarskega prostora, vključno z Izraelom in ZDA.

Pri prenosu vaših podatkov v Izrael se družba Teva opira na odločbo Evropske komisije o ustreznosti v zvezi s prenosom podatkov iz Evropske unije v Izrael; pri prenosu v ZDA družba Teva uporablja certifikat zasebnostnega ščita družbe Teva Pharmaceutical USA Ltd.; pri prenosu v druge države zunaj EGP se družba Teva običajno opira na standardne pogodbene klavzule, ki jih je odobrila Komisija EU.

Informacije o relevantnem mehanizmu lahko dobite, če pošljete zahtevo na EUprivacy@tevaeu.com.

Spremembe tega obvestila

To obvestilo se lahko občasno spremeni. Družba Teva bo na tej strani objavila posodobljeno različico obvestila, sicer pa lahko spremembe sporoči, kot je primerno.

Posodobitev: December 2019.