• Teva Page Title

Rosuvastatin Teva

  • Rosuvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 5 mg filmsko obložene tablete
  • Rosuvastatin Teva 5 mg filmsko obložene tablete