• Teva Page Title

Zgodovina

Pliva Ljubljana d.o.o. je bila ustanovljena 31.3.1992. Osnovna dejavnost podjetja je bila v začetku zastopanje proizvajalca zdravil Plive d.d. Zagreb na teritoriju Slovenije. Pliva d.d. je bila ustanovitelj in 100% lastnica podjetja. Do leta 2003, ko je bila sprejeta strateška odločitev o doregistraciji veleprodajne dejavnosti, je podjetje opravljalo samo
marketinške storitve.

Od leta 2004 je Pliva Ljubljana d.o.o. samostojno podjetje za opravljanje distribucije zdravil. V ta namen razpolaga s skladiščem in pripadajočimi logističnimi dejavnostmi. Poleg tega je prevzela nekatere naloge, ki so jih prej opravljali veledrogeristi (obveščanje o posebnih popustih, pogajanja o cenah in drugih pogojih poslovanja, financiranje zalog zdravil in prevzem tveganja na različnih ravneh tržne poti, fizično posedovanje zdravil, plačila......). Pliva Ljubljana d.o.o. je od 23.12.2008 v lastništvu Teve Pharmaceutical Industries Ltd.