• Teva Page Title

TEVA ZAKLJUČILA PREVZEM ACTAVIS GENERICS

S prevzemom Teva krepi svojo strategijo in odpira nove možnosti na področju generičnih in inovativnih zdravil; 250 milijonov ljudi vsakodnevno koristi Tevina zdravila

 

Jeruzalem, 2. avgusta 2016. – družbiTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) in Allergan plc (NYSE: AGN) sta danes objavili, da je Teva zaključila prevzem generičnega poslovanja družbe Allergan (Actavis Generics).

 S tem strateškim prevzemom se združujeta dve vodilni generični družbi s komplementarnimi močmi, kapacitetami v raziskavah in razvoju, izdelki v fazi pred prihodom na tržišče, portfeljem izdelkov, globalne prisotnosti, operativnih mrež in kultur. Rezultat je močnejša in konkurenčnejša Teva, dobro pozicionirana za nadaljno rast na globalnem tržišču, ki se nenehno razvija, za realizacijo priložnosti, ki jih nudi zelo privlačno globalno in ameriško tržišče generičnih izdelkov in za omogočanje pristopa najkvalitetnejših generičnih izdelkov po najkonkurenčnejših cenah in tako ustvarja vrednost za bolnike, zdravstvene sisteme in investitorje po celem svetu.

 »Prevzem Actavis Genericsa se dogaja v trenutku, v katerem je Teva močnejša kot kadarkoli v generičnem in inovativnem poslovanju«, je povedal Erez Vigodman, predsednik in glavni izvršni direktor Teve. »S prevzemom Actavis Genericsa ustvarjamo novo Tevo s čvrstimi temelji, znatno okrepljenim finančnim profilom in različnimi izvori prihodka in dobička, podkrepljenimi z močnim razvojem tako v generičnem kot tudi v inovativnem poslovanju. Na teh temeljih pričakujemo večletno rast bruto in neto prihodka in znaten denarni tok.«

 G. Vigodman nadaljuje: „Prepričani smo, da lahko uresničimo načrtovane sinergije, našim delničarjem omogočimo rast, ki je osnova tega prevzema in hitro integriramo Actavis Generics v Tevo. Kot rezultat okrepljenega finančnega profila bomo po prevzemu v še boljšem položaju, da izkoristimo Tevine raziskovalne in razvojne zmožnosti za rast bruto prihodka in širjenje našega portfelja. Močan denarni tok združenih podjetij bo omogočil hitro zmanjšanje dolga in nadaljevanje prerazporeditve kapitala, s poudarkom na krepljenju inovativnega portfelja in izdelkov v fazi pred prihodom na tržišče kot tudi rast vračila delničarjem.“

 S prevzemom ima Teva približno 338 izdelkov, ki čakajo na odobritev registracije s strani Ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA) in vodeči first-to-file položaj z okoli 115 skrajšanimi vlogami za odobritev novih zdravil (ANDA) v ZDA. V Evropi bo, po odprodaji, imel Tevin razvoj možnost lansiranja preko 5.000 izdelkov na tržišče v regiji. Na tržiščih v rasti, ki vključujejo Azijo, Afriko, Latinsko Ameriko, Bližnji vzhod, Rusijo in  Skupnost neodvisnih držav, čaka približno 600 izdelkov na odobritev lansiranja. V letu 2017 Teva načrtuje lansiranje 1.500 generičnih izdelkov.

 Tevini izdelki so v zadnjem desetletju prinesli ameriškemu zdravstvenem sistemu približno 250 milijard dolarjev prihrankov, kot rezultat prevzema bodo prihranki še hitreje naraščali.

 „Teva ima sedaj sredstva, ljudi in zmožnosti, ki so med najboljšimi v farmacevtski industriji. Naša odgovornost je uporabiti te prednosti v korist za bolnike, kupce in skupnosti, s katerimi poslujemo, kot tudi za naše delničarje“, je povedal Siggi Olafsson, predsednik in glavni izvršni direktor Tevinih Globalnih generičnih zdravil. „Veseli nas, da lahko zaželimo dobrodošlico talentiranim novim kolegom iz Actavis Genericsa, med katerimi so tudi vrhunski znanstveniki in poslovneži.“

 

Povečan komercialni doseg na globalni ravni  

S prevzemom Actavis Genericsa Teva krepi svoje komercialne zmožnosti, raziskovalno in razvojno mrežo. Teva svetovno nudi največji izbor z več kot 1.800 zdravili in 16.000 izdelki ter posluje na več kot 80 tržiščih, kar vključuje eno od prvih treh položajev v več kot 40 državah in globalno vodstvo na vseh ključnih globalnih trgih.

 

Finančni podatki

Teva pričakuje, da bo do konca leta 2019 dosegla prihranke skozi sinergije stroškov in davčnih prihrankov v višini 1,4 milijarde dolarjev letno, z ukinitvijo podvojevanja in izboljšanjem učinkovitosti na globalni ravni ter uporabo ekonomije obsega.

Allergan plc je prejel 33,43 milijarde dolarjev v gotovini in približno 100 milijonov Tevinih delnic.

 

Močan združen globalni vodstveni tim in zaposleni z izjemnimi izkušnjami

Obe podjetji imata podobni kulturi in strategiji, Teva bo izkoristila znanja in kompetence iz obeh organizacij. Združen in razširjen tim višjega menedžmenta oblikujejo vodstveni kadri tako iz Teve kot iz Actavisa, oblikovan je tako, da se izkoristijo talenti iz obeh organizacij, da bi nova družba kapitalizirala svoj razširjen globalni komercialni vpliv in Tevino moč vodilnega proizvajalca generičnih zdravil v svetu.

S to strukturo je družba na dan prevzema pripravljena maksimizirati rast v vseh svojih globalnih poslovanjih.

 

Operativna integracija in pripravljenost

Od napovedi prevzema v juliju 2015 so integracijski timi Teve in Actavis Genericsa intenzivno planirali integracijo obeh podjetij, da bi zagotovili takojšnjo polno operativnost združenega podjetja po zaključku transakcije. Kot rezultat teh aktivnosti bo Teva takoj koristila prednosti prevzema Actavis Genericsa.

 „Naša zmožnost uspešnega zaključevanja transakcije v tem obsegu in dejstvo, da smo lahko operativni že prvi dan po zaključku, je dokaz predanosti integracijskih timov obeh podjetij“, je dejal Richard Daniell, Tevin direktor integracije. „ Kontinuiteta poslovanja je bila naš glavni cilj tekom celega procesa integracije in naši vodje ter kolegi lahko hitro nadaljujejo graditi na močnih Tevinih finančnih temeljih, operativni disciplini in raznoliki bazi izdelkov z namenom izboljšati naše rezultate.“

 

O Tevi

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) je vodilno globalno farmacevtsko podjetje, osredotočeno na bolnike, z visokokvalitetnimi zdravstvenimi rešitvami, ki jih vsakodnevno uporablja milijoni ljudi po svetu. S sedežem v Izraelu je Teva največji svetovni proizvajalec generičnih zdravil, s portfeljem več kot 1.000 molekul za proizvodnjo širokega razpona generičnih izdelkov na skoraj vseh terapevtskih področjih. V inovativnem področju ima Teva vodilni položaj na področju zdravljenja bolezni osrednjega živčnega sistema, vključno z zdravljenjem bolečin, ter bogatim portfeljem respiratornih izdelkov. V svojem globalnem delu raziskav in razvoja Teva integrira generične in inovativne zmožnosti, da bi ustvarila nove rešitve za potrebe bolnikov, z vključevanjem zmožnosti razvoja zdravil z razvojem pripomočkov, storitev in tehnologij. Tevin neto prihodek v letu 2015 je znašal 19,7 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite www.tevapharm.com.

 

V prihodnost usmerjena izjava Teve v skladu z ameriškim Zakonom o reformi zasebnega pravdnega postopka v zvezi z vrednostnimi papirji 1995:

Ta objava vsebuje v prihodnost usmerjene izjave, ki temeljijo na trenutnih prepričanjih in pričakovanjih uprave in vključujejo veliko število znanih in neznanih tveganj in negotovosti, ki lahko povzročijo, da se bodo naši prihodnji rezultati, uspešnost ali dosežki bistveno razlikovali od rezultatov, uspešnosti ali dosežkov izraženih ali vsebovanih v teh v prihodnost usmerjenih izjavah. Pomembni dejavniki, ki lahko povzročijo ali pripomorejo k takšnim razlikam vključujejo tveganja, ki se nanašajo na: našo sposobnost za razvoj in komercializacijo dodatnih farmacevtskih izdelkov; konkurenco naših posebnih izdelkov, zlasti Copaxona® (ki se sooča s konkurenco peroralnih alternativ in generičnih različic); našo sposobnost, da izpeljemo prevzem svetovnega generičnega farmacevtskega podjetja ("Actavis Generics") pod nadzorom Allergan PLC in uresničimo pričakovane koristi takšne pridobitve (in časovni okvir uresničevanja teh koristi); dejstvo, da bomo po izpeljavi prevzema Actavis Generics v veliko večji meri kot prej odvisni od naših generičnih farmacevtskih podjetij; morebitne omejitve naše sposobnosti, da se lotimo dodatnih poslov ali da se dodatno zadolžimo, kot posledica znatnega zneska naše zadolžitve za financiranje nakupa Actavis Generics; dejstvo, da bomo določeno obdobje po izpeljavi prevzema Actavis Generics imeli na voljo bistveno manj denarja kot prej, kar bi lahko negativno vplivalo na našo sposobnost za rast; možnost materialnih glob, kazni in drugih sankcij ter drugih škodljivih posledic, ki izhajajo iz naših preiskav na osnovi FCPA, ki so v teku in povezanih zadev; našo sposobnost za doseganje pričakovanih rezultatov iz naložb v našo glavno specialnost in druge izdelke; našo sposobnost, da prepoznamo primerne prevzemne tarče in možnosti licenciranja ter uspešno izpeljemo ponudbo ali da izpeljemo in integriramo pripojitve; obseg, v katerem težave proizvodnje ali nadzora kakovosti škodujejo našemu ugledu kakovostne proizvodnje in zahtevajo drage sanacije; povečan vladni nadzor naših sporazumov za patentne poravnave, tako v ZDA kot v Evropi; našo izpostavljenost valutnim nihanjem in omejitvam ter kreditnim tveganjem; učinkovitost naših patentov, sporazumov o zaupnosti in drugih ukrepov za zaščito pravic intelektualne lastnine naših posebnih zdravil; učinke reform v ureditvi zdravstvenega varstva in farmacevtskih cen, povračila in pokritosti; konkurenco naših generičnih izdelkov, tako s strani drugih farmacevtskih podjetij in kot posledico povečanih vladnih cenovnih pritiskov; vladne preiskave prodaje in tržnih praks, zlasti za naše posebne farmacevtske izdelke; škodljive učinke politične ali gospodarske nestabilnosti, večjih sovražnosti ali terorističnih dejanj proti našim pomembnim poslom po vsem svetu; prekinitve v naši dobavni verigi ali težave z notranjimi sistemi informacijske tehnologije ali sistemi informacijske tehnologije tretjih oseb, ki negativno vplivajo na naše kompleksne proizvodne procese; pomembne motnje naših informacijskih sistemov ali zlom varnosti naših podatkov; konkurenco našim posebnim farmacevtskim poslom s strani podjetij z več sredstvi in večjo zmogljivostjo; vpliv nadaljevanja konsolidacije naših distributerjev in kupcev; zmanjšanje možnosti za pridobitev trga ZDA izključno za pomembne nove generične proizvode; potencialno obveznost na ameriških, evropskih in drugih trgih za prodajo generičnih proizvodov pred končno rešitvijo odprtih patentnih sporov; našo potencialno izpostavljenost zahtevkom za odgovornost za izdelke, ki niso pokriti z zavarovanjem; morebiten neuspeh pri zaposlitvi ali ohranjanju ključnega osebja ali pri pritegnitvi dodatnih izvršilnih in vodstvenih talentov; morebitne neskladnosti s kompleksnim Medicare in Medicaid poročanjem in obveznostmi plačila; znatne oslabitve v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, dobrim imenom in lastnino, obratom in opremo; učinke povečanega finančnega vzvoda in posledično naše odvisnosti od dostopa do kapitalskih trgov; morebitno znatno povečanje davčnih obveznosti; učinek prenehanja ali izteka vladnih programov ali davčnih ugodnosti ali spremembe našega poslovanja na našo celotno efektivno davčno stopnjo; spremembe v patentni zakonodaji, ki lahko negativno vplivajo na našo sposobnost proizvodnje naših izdelkov na najbolj učinkovit način; okoljska tveganja; in druge dejavnike, ki so obravnavani v letnem poročilu na obrazcu 20-F 31. decembra 2015 in drugih naših dokumentih pri ameriški Securities and Exchange Commission ("SEC"). V prihodnost usmerjene izjave, govorijo samo za čas, ko so bile narejene, in ne prevzemamo nobene obveznosti za posodabljanje ali revizijo v prihodnost usmerjenih izjav ali drugih informacij niti zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česar koli drugega.