• Teva Page Title

Srečanje »SKUPAJ ZA ZDRAVJE 3«

Na Bledu, je dne 1. in 2.4.2016 potekala vseslovenska delavnica »Skupaj za zdravje 3« To je bila že 8 po vrsti delavnic ki je bila namenjena zdravnikom družinske medicine s tematikami, ki jih srečujejo vsakodnevno v svoji ambulanti.

Poleg uvodnega predavanja Osnovne strategije zdravljenja Parkinsonove bolezni je bila delavnica razdeljen na šest tematskih sklopov: Celovita obravnava bolnika s sladkorno boleznijo, Polipragmazija – predpisovanje zdravil pri starostnikih, Akutna možganska kap, Obstruktivne pljučne bolezni (Astma in KOPB), Bolečina in depresija in Komunikacija med specialistom onkologom in družinskim zdravnikom.

Koncept delavnice je bil interaktivno sodelovanje med primarnim in sekundarnim nivojem s prikazom kliničnih primerov bolnikov. Kar bo sigurno pripomoglo h kakovostnejši, hitrejši in celovitejši obravnavi samih bolnikov s tovrstnimi težavami.