• Teva Page Title

Pravno obvestilo

Splošno

Informacije na spletni strani, ki jih trenutno uporabljate, so objavljene izključno v splošno izobraževalne in informativne namene.

Te spletne strani dajejo splošne informacije o TEVI , kot  največji generični farmacevtski družbi na svetu ter Plivi Ljubljana d.o.o., ki je njen sestavni del,  preko katere TEVA deluje v Sloveniji in promovira ter prodaja njena zdravila in izdelke.

Z vstopom na katerokoli področje spletnih strani Plive Ljubljana d.o.o. se obiskovalci ali uporabniki teh strani strinjate z vsemi na v tem dokumentu  navedenimi omejitvami in pogoji. V primeru, da se uporabniki ali obiskovalci teh strani z vsemi navedenimi omejitvami in pogoji ne strinjate, prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da ob obisku naše strani pregledate veljavne pogoje za uporabo oziroma informacije.

Vse informacije in podatki na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to eksplicitno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov ipd.).

Nobena informacija o TEVI ali Plivi Ljubljana d.o.o. ter njenih izdelkih in storitvah na teh spletnih straneh ne predstavlja njihove pravno-formalne ponudbe, razen kadar je to izrecno navedeno.

Uradne pravno-formalne informacije o družbi, izdelkih in storitvah se lahko razlikujejo od informacij objavljenih na teh spletnih straneh .

TEVA in Pliva Ljubljana d.o.o. spoštujeta veljavne pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Vse informacije o izdelkih in/ali aktivnih sestavinah na teh spletnih straneh so samo splošna informacija o tem, da je izdelek in/ali aktivna sestavina v ponudbi TEVE oz. Plive Ljubljana d.o.o. Taka informacija ne predstavlja ponudbe, razen kadar je to izrecno navedeno in je informacija izrecno označena kot ponudba ali poziv k postavljanju ponudb ter razpoznavno naslovljena na določen krog naslovnikov.

Navedba izdelka in/ali aktivne sestavine na teh spletnih straneh tudi ne pomeni, da TEVA ali Pliva Ljubljana d.o.o. ta izdelek oz. aktivno sestavino trži in/ali ponuja na območju, za katerega se uporabnik spletne strani zanima oziroma območju iz katerega uporabnik na spletne strani dostopa. Uporabnik se mora o tem pozanimati pri Plivi Ljubljana d.o.o.

Nekatere informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o izdelkih. Dostop do podatkov o nekaterih izdelkih, predvsem tistih, ki se lahko izdajajo samo na recept, je omejen v skladu z veljavno zakonodajo o zdravilih. Informacije o drugih izdelkih so namenjene izključno splošni predstavitvi izdelkov in storitev Plive Ljubljana d.o.o.. Te informacije so namenjene splošni predstavitvi izdelka in vsebujejo samo osnovne podatke. Nobena informacija na teh spletnih straneh ni strokovni medicinski nasvet ali navodilo za zdravljenje z objavljenimi zdravili in/ali izdelki.

Pred uporabo se mora bolnik, pacient oz. drug uporabnik zdravil in /ali drugih izdelkov posvetovati z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pliva Ljubljana d.o.o. pri oblikovanju svojih spletnih strani stori vse, da se prepriča o točnosti informacij in ažurnosti podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si tudi pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti TEVA, niti Pliva Ljubljana d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, razumevanja, uporabe in/ali nemožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake in pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave do njihovih spletnih strani. Kjerkoli je po oceni Plive Ljubljana d.o.o. primerno, je to ustrezno označeno. Vendar Pliva Ljubljana d.o.o. ne pozna vsebine teh spletnih strani, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Vse informacije in podobe na teh spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite pravic intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Ne smejo se prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke TEVE oz. Plive Ljubljana d.o.o. oziroma ima TEVA/Pliva Ljubljana d.o.o. pravico njihove uporabe.

Uporabniki teh spletnih strani se lahko na njihovo vsebino odzovejo z različnimi informacijami. TEVA / Pliva Ljubljana d.o.o. v zvezi s temi informacijami ne prevzema nikakršne odgovornosti. Pri tem opozarja, da šteje, da so takšne informacije nezaupne  in nezaščitene ter si zato pridržuje pravico do njihove proste uporabe, razmnoževanja in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer vira ni treba navajati. Pliva Ljubljana d.o.o. si poleg tega pridržuje pravico, da uporablja tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanje, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih te informacije vsebujejo. Po prosti presoji jih lahko uporablja za kakršenkoli namen.

Pliva Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog spremeni brez predhodnega opozorila, za kakršnekoli posledice takih sprememb pa ne prevzema odgovornosti.